Menu
Obec Horní Kamenice
Horní Kamenice

TJ Sokol

Název spolku

 

Tělovýchovná jednota Sokol Horní Kamenice, z.s

 

Tělovýchovná jednota Sokol Horní Kamenice, z.s

 

Historie

Tělovýchovná jednota Sokol Horní Kamenice, z.s. byla založena v roce 1933 na ustanovující schůzi v tehdejším hostinci „U Steinbachů“ v dnešním č.p. 11 a jedná o nejstarší spolek zaměřující na sportovní aktivity v obci. Během prvního roku své existence sokol odkoupil pozemky za obcí, kde byl předtím lom na hlínu a kde bylo zřízeno sokoliště. V následujících letech zde byly pořádány slety. Po vzniku sokola v obci došlo i ke vzniku Dělnické tělovýchovné jednoty Horní Kamenice, a to v druhém hostinci umístěném v dnes již zbořeném „Domu hrůzy“, kde roste zeleň a stromy v kopci po levé straně směrem na Vejpich. Cvičiště měla Dělnická tělovýchovná jednota Horní Kamenice umístěné na Vejpichu v místech, kde se nyní nacházejí zahrady a chaty, tj. mezi čp. 50, 53, 56 a 89. Sokol byl spolkem pro sedláky, zatímco dělnická tělovýchovná jednota byl spolkem pro dělníky. Po skončení II. Světové války došlo ke spojení obou spolků od Tělovýchovné jednoty Sokol Horní Kamenice. V areálu sokoliště, dnes areál okolo spolkové budovy s č.p. 115, bylo nejdříve cvičeno, posléze se začala hrát kopaná, hokej, stolní tenis, které následně vystřídal tenis, nohejbal a volejbal, a to po vybudování dvou antukových kurtů na tenis a jednoho antukového kurtu na volejbal a nohejbal v 80. letech minulého století.

 

Aktuální informace

Areál Tělovýchovné jednoty Sokol Horní Kamenice, z.s. je primárně určen pro sportovní aktivity členů spolku a občanů obce Horní Kamenice a pro pořádání kulturních akcí v obci. Pro sportovní aktivity jsou připraveny dva tenisové kurty s antukovým povrchem a jeden kurt na nohejbal a volejbal s antukovým povrchem.

Tradiční akcí spolku je Pouťový nohejbalový turnaj trojic, který spolek pořádá již přes padesát let, když turnaj podporuje Obec Horní Kamenice.

Dále spolek jednou ročně pořádá za podpory Obce Horní Kamenice ve svém areálu Sportovní den pro děti následovaný taneční zábavou.

Aktuálně je činný pouze nohejbalový oddíl, který pořádá v sezóně každou neděli od 8:00 h do 9:30 h tréninky, které jsou otevřené i pro mládež a širokou veřejnost.

Členové spolku využívají antukové kurty pro své sportovní účely zdarma, stejně tak jako děti do 15 let z Horní Kamenice a z Dolní Kamenice. Ostatní si mohou kurty pronajmout za poplatek 100 Kč/h/kurt, když pronájem lze objednat přes níže uvedený kontaktní e-mail.

Dále je možné si od spolku pronajmout i spolkovou budovu pro pořádání soukromých akcí, když podmínky pronájmu se zájemce dozví prostřednictvím dotazu na níže uvedený kontaktní e-mail.

 

Sportovní zaměření

Tenis, Nohejbal

 

Statutární orgán

Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada spolku, která se koná tradičně v lednu či v únoru každého roku. Výkonným orgánem spolku je tříčlenný výkonný výbor, ve složení Miroslava Bešta, předseda spolku, Martin Holub, místopředseda spolku, Tomáš Záhoř, pokladní spolku. Kontrolním orgánem spolku je kontrolní komise ve složení Zdeněk Herajt, předseda kontrolní komice, Jaroslav Johánek, člen kontrolní komise, Luděk Hika, člen kontrolní komise. Výkonný výbor řídí činnost spolku během roku a schází se na schůzích výkonného výboru. Kontrolní komice provádí zejména kontrolu činnosti výkonného výboru, kontrolu účetnictví spolku, kontrolu vedení matriky členů spolku a dává výkonnému výboru doporučení k jeho činnosti.

 
 
Nábor

Zájemci o členství mohou spolek kontaktovat prostřednictvím e-mailu, či kontaktů na členy výkonného výboru spolku.

 

Kontakty

Adresa: Horní Kamenice 115, 345 62 Horní Kamenice

IČO: 18230601

Email: TJSOKOLHorniKamenice@email.cz

Miroslav Bešta, předseda spolku - + 420 606 473 393

Martin Holub, místopředseda spolku - + 420 607 930 730

Tomáš Záhoř, pokladní spolku - + 420 721 189 356

 

Publikováno v lednu 2024.

 

Život v obci

Naplánovaná odstávka dodávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na