Menu
Obec Horní Kamenice
Horní Kamenice

Architektura v obci

Architektura v obci je méně rozmanitá než v okolních obcích. Obec Horní Kamenice si zachovala svůj typický ráz se sedlovými střechami a lidově klasicistními fasádami na většině domů. Ale aby to mohl člověk posoudit, musí zajet do obce a ne pouze projet po hlavní silnici Staňkov-Horní Kamenice-Dolní Kamenice-Holýšov.

 

Lidový klasicismus

Právě linka stavebního stylu lidového klasicismu, která je typická pro Plzeňsko, prochází celou obcí včetně typické barevnosti okrové, žluté, modré. Avšak barevnost stavby ponechali jen někteří majitelé domů.

Lidový klasicismus se vyznačuje tím, že fasády jsou opatřeny širokou škálou architektonických fasádních článků zejména římsami, lesénovým řádem, pilastry a stylizovaným sgrafitem. Obytné budovy jsou zděné, přízemní, popř. s polopatrem či patrové. K obytným budovám přiléhají hospodářské objekty.

Opomenout nelze ani tvary mnohých štítů a tzv. brány, které se zachovaly v obci u č.p. 3 a č.p. 5, ačkoliv dříve byly takové brány též u č.p. 1, č.p. 2, č.p. 8, č.p. 9, č.p. 16 a č.p. 18.

 

Popis architektury v obci

Při vjezdu do obce směrem ze Staňkova nás obklopí různorodá zástavba rodinných domů, ať už se sedlovou, rovnou či valbovou střechou. Při výjezdu směrem na Dolní Kamenici míjíme moderní sklady v zemědělsko - průmyslové oblasti obce.

Při vjetí do samotné obce spatříte kapli svatého Jan Nepomuckého postavenou roku 1902. Dále nalezneme středověkou sýpku a bývalý areál Panského dvora, kde na přelomu dvacátých a třicátých let 20. století byly postaveny rodinné domy ve stylu v lidového klasicismu. Některé si ponechaly svůj ráz i po rekonstrukci na přelomu 20. a 21. století.

Za kaplí na návsi si některé staré usedlosti zachovaly svůj vesnický ráz a jejich majitelé jim nechali typickou barevnost fasády - žlutá, okrová, modrá. Jiné byly domy s větší či menší citlivostí na přelomu osmdesátých a devadesátých let 20. století přestavěny.

Dnešní obecní úřad, bývalá škola postavená v roce 1884 ve stylu lidového klasicismu, si nese své prvky doposud. Po plánované rekonstrukci objektu budou tyto prvky více obnoveny dle dobových fotografií.

Mladší část obce za potokem je více architektonicky rozmanitá než starší s návsí. Nalezneme zde šumperáky, bungalovy, domy s prvky roubenky a jinými atypickými prvky pro zdejší krajinu. Přesto zde převažují rodinné domy se sedlovou střechou a některé z nich si zachovaly prvky již zmiňovaného lidového klasicismu.

Hned za potokem se nachází budova obecní prodejny, knihovny a hospůdky, vystavěná v osmdesátých letech se sedlovou střechou.

V obci, jak již bylo napsáno výše, se nachází několik domů s rovnou střechou tzv. šumperáků postavěných na přelomu osmdesátých a devadesátých let 20. století. Také zde nalezneme menší počet domů s valbovou střechou tzv. bungalovů postavených na začátku nového tisíciletí.

 

Zachování typické architektury dnes

Obec si uvědomuje, že pro udržení vesnického rázu obce je důležité, aby další výstavba v obci nesla prvky vesnického typu převažující stávající zástavby, a proto stanovila jasná pravidla další výstavby v Územním plánu obce. Právě převaha sedlových střech v červených odstínech, umírněná barevnost fasád a architektonický styl lidového klasicismu starších staveb, který se po celé obci hojně opakuje, vytváří nezaměnitelnou atmosféru celé obce.

 

Zdroje:

FOUD, Karel a KAREL, Tomáš. Vesnické památkové rezervace a zóny, krajinné památkové zóny v Plzeňském kraji. Plzeň: Plzeňský kraj, 2004. 198 s. ISBN 80-85035-27-8.

Historické reálie byly převzaty z letáčku Horní Kamenice 900 let a publikace 900 let obce Horní Kamenice

 

Publikováno v únoru 2024.

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Naplánovaná odstávka dodávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na